Helsingin Satama Oy:n hallitus

Helsingin Satama Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö. Vuonna 2019 hallitus kokoontui 11 kertaa ja siihen kuuluivat:

Puheenjohtaja

Matti Parpala

Varapuheenjohtaja

Jaana Aaltonen, jäsen 30.9.2019 ja varapuheenjohtaja 24.10.2019 alkaen
Pilvi Torsti, varapuheenjohtaja ja jäsen 20.6.2019 asti

Jäsenet

Ilpo Haaja
Minna Haapala, 29.3. alkaen
Pekka Helin, 29.3.2019 alkaen
Mari Holopainen
Matti Kyytsönen
Julia Ormio, 29.3.2019 asti
Antti Pankakoski, 29.3.2019 asti
Markku Saarikangas
Tuula Saxholm

Esittelijä

toimitusjohtaja Ville Haapasaari

Sihteeri

johtaja, talous, ICT ja kehittäminen, Pekka Meronen