Hiilineutraali Helsingin Satama 2035

Tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi:

Aluspäästöjä vähennetään 25 prosenttia.

  • Maasähkövalmius yhdeksälle laituripaikalle
  • Vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuuden mahdollistaminen Helsingin satamissa
  • Aluksille suunnatun ympäristöalennusohjelman kehittämistyön jatkaminen


Raskaan liikenteen päästöjä vähennetään 60 prosenttia.

  • Kuljetuskaluston satamassa käyttämän ajan minimointi
  • Vähäpäästöisille autoille tarkoitettujen kannustimien käyttöönotto


Satama-alueiden työkoneiden päästöjen vähentäminen 60 prosenttia.

  • Sähköisen työkoneinfrastruktuurin mahdollistaminen
  • Biopolttoaineiden käyttöön kannustaminen


Helsingin Satama on hiilineutraali omien päästöjensä osalta vuoteen 2035 mennessä.

  • Sataman energiankulutuksen minimointi lämmityksen modernisoinnilla, LED-valaistuksella sekä aurinkovoiman käytön lisäämisellä
  • Tarvittavan energian hankkiminen hiilivapaista lähteistä
  • Vaikuttaminen aliurakoitsijoiden hiilijalanjäljen pienenemiseen hankintojen kautta