Matkustajamäärät jälleen kasvu-uralla

Helsinki oli kolmatta vuotta peräkkäin Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Kaikkiaan Helsingin sataman kautta kulki 12,2 miljoonaa matkustajaa vuonna 2019. Se oli prosentin verran enemmän kuin edellisenä vuonna.

Säännöllisessä linjaliikenteessä laivamatkustajia kulki 11,6 miljoonaa (+0.4%).

Helsingin Sataman markkinaosuus Manner-Suomen merisatamien matkustajalinjaliikenteestä on 79,7 %.

Laivareitti Tallinnaan avaa yhtenäisen talousalueen ja portin Keski-Eurooppaan

Helsingin ja Tallinnan välinen reitti kääntyi jälleen kasvuun. Sillä kulki viime vuoden aikana 8,9 miljoonaa matkustajaa (+0,8 %), mikä on lähes 77 % kaikista Helsingin Sataman linjaliikenteen matkustajista.
Oma piristävä vaikutuksensa myös matkustajaliikenteeseen oli sillä, että Eckerö Line avasi kesäkuussa uuden laivareitin Vuosaaren satamasta Tallinnan Muugaan.

Helsinki ja Tallinna kehittyvät monelta osin yhteisenä kaksoiskaupunkina, jossa liikkuu paitsi matkailijat, myös työvoima. Kaupunkien välillä kulkeva vilkas matkustaja-autolauttaliikenne muodostaa niin ihmisten kuin elinkeinoelämän kannalta elintärkeän liikenneyhteyden Suomenlahden yli. Reitin suosion arvioidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa, Suomen ja Viron pääkaupunkien yhtenäisen talousalueen kehittyessä edelleen ja lähimatkailun lisääntyessä.

Linjaliikenne 2017 2018 2019 muutos-% 19/18
Tukholma 2 335 000 2 286 000 2 262 000 -1,2 %
Tallinna 9 012 000 8 846 000 8 925 000  0,8 %
Pietari 210 000 209 000 196 000  -6,5 %
Travemünde 148 000 151 000 158 000  4,6 %
Maarianhamina 43 000 44 000  48 000  12,7 %
Muut 28 000 22 000  24 000 10,3 %
YHTEENSÄ 11 776 000 11 558 000 11 614 000 0,4 %

Muilla reiteillä melko tasaista

Helsingin ja Tukholman välisen reitin matkustajamäärät pysyivät melko vakaalla tasolla. Reitillä kulki 2,3 miljoonaa matkustajaa (-1,2 %).

Pietarin reitillä kulki lähes 200 000 matkustajaa, mikä oli 6,5 % edellisvuotta vähemmän. Mm. Princess Anastasia -aluksen marraskuinen karilleajo ja sitä seurannut telakointi vaikutti Pietarin reitin matkustajamääriä vähentävästi.

Helsingin ja Saksan Travemünden väline reitti on portti Saksaan ja Keski-Eurooppaan. Sillä kulki 158 000 matkustajaa (+ 4,6 %).

Keskustan matkustajasatamien liikenne

2017 2018 2019
Matkustajia linjaliikenteessä 11 589 000 11 372 000 11 614 000
Matkustajia kansainvälisessä risteilyliikenteessä 478 000 518 000 605 000
Ajoneuvoja 1 838 000 1 982 000 1 988 000
Laivakäyntejä 6 438 5 519 5 578

Kansainvälinen risteilyliikenne kasvoi reilusti

Helsingin kansainvälinen risteilyliikenne ylsi vuonna 2019 uusiin ennätyslukuihin: risteilymatkustajia kaupungissa vieraili kaikkiaan 605 000, mikä ylitti edellisen vuoden peräti 16,7 prosentilla.
Lue tarkemmin risteilyliikenteestä