Tuottavuus parani – aluspalvelujen yhtiöittäminen heikensi liikevaihtoa

Yhtiön liikevaihto oli 95,6 miljoonaa euroa (-1,1 MEUR). Aluspalveluliiketoiminnan eriyttäminen omaan yhtiöön on merkittävin selittäjä liikevaihdon laskulle. Tuloskehitys seurasi rahti- ja matkustajaliikenteen määriä.

Liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna 1,1 %. Kehitykseen vaikutti erityisesti alkuvuonna voimaan astunut aluspalveluliiketoiminnan siirto tytäryhtiöön. Liikevaihtoa painoi myös yleisen taloustilanteen trendi sekä usean aluksen telakoinnit ja hiililiikenteen vähentyminen.

Avainluvut

2019 2018 2017
Liikevaihto, Meur 95,6 96,6 95
Investoinnit, Meur 11,7 15,2 36,4
Taseen loppusumma, Meur 504,0 522,8 541,2
Liikevaihdon muutos, % -1,1 1,7 5,9
Liikevaihto/henkilötyövuosi, 1 000 euroa 1050 640 601
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,9 * 4,4 * 4,0
Omavaraisuusaste, % 66,6 63,6 60,5

* Kertaluonteisilla erillä oikaistu sijoitetun pääoman tuotto

Merkittävimmät tuloerät olivat tavaramaksut (32 MEUR), alusmaksut (21 MEUR) ja matkustajamaksut (24 MEUR).

  • Liikevoitto oli 19,1 milj. euroa
  • Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 10,2 miljoonaa euroa
  • Tilikauden tulos verojen jälkeen oli 8,2 miljoonaa euroa

Käyttökulut 33 miljoonaa euroa olivat 1 % edellisvuotta pienemmät. Satamapalveluiden eriyttäminen omaksi yhtiökseen ja liiketoimintakauppa Helsingin kaupungin taloushallintopalvelujen Talpan kanssa lisäsivät ulkopuolisten palvelujen hankintaa, mutta samalla pienensivät henkilöstökuluja.

Helsingin Satama jakaa omistajalleen Helsingin kaupungille osinkoina puolet tilikauden tuloksestaan, yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulosta rasitti yhteensä noin 2,0 miljoonan euron kertaluonteiset erät.

Tuottavuus parantui

Helsingin Sataman kokonaistuottavuuden kehitystä kuvaava tuottavuusindeksi nousi 118,0 pisteeseen (+0,7 %) huolimatta liikevaihdon lievästä heikkenemisestä.

Investoinnit

Investointien määrä oli vuoden 2019 aikana 11,7 milj. euroa. Vuoden 2019 aikana valmistui Hernesaaren uusi LHD-risteilijälaituri (investoinnin kokonaisarvo 11 milj. euroa) sekä Katajanokan sivuramppi (investoinnin kokonaisarvo 1,2 milj. euroa). Edellisten lisäksi toteutettiin mm. Viron liikenteeseen liittyviä laiturinparannuksia Vuosaaressa.