Rahtimäärä ylsi lähes edellisen ennätyksen tasolle

Helsingin sataman kautta kulkeneen rahdin määrä pysyi hyvällä tasolla, joskin hiilenkuljetusten väheneminen näkyy kokonaistavaraliikenteessä. Yksiköity tavaraliikenne jatkui vahvana ja oli vientivoittoista.

Konsernin kokonaistavaraliikenteen määrä oli 14,4 miljoonaa tonnia, mikä laski 2% edellisestä ennätysvuodesta.

Kolme tonneissa suurinta kauppakumppanimaata olivat suuruusjärjestyksessä kuten edellisenäkin vuonna Viro, Saksa ja Alankomaat. Tallinnan suunnan rahtiliikenne oli 4,5 miljoonaa tonnia (+2,3 %).

Tammikuiset Viron liikennettä koskevat lukuisat alusten telakoinnit, yleinen talouskasvun hidastuminen sekä marraskuiset Postin työehtoihin liittyneet markkinaselkkaukset kaikki vaikuttivat liikennemääriin negatiivisesti.

Positiivisia vaikutuksia sen sijaan toi Eckerö Linen sekä rahtia että automatkustajia kuljettava Finnbo Cargo -alus, joka aloitti kesäkuussa Vuosaaren ja Tallinnan Muugan välisen liikennöinnin. Reitin vahvistuminen osaltaan mahdollisti raskaan liikenteen kasvun ohjaamista keskustasatamista Vuosaareen.
Lue lisää liikenteen ohjaamisesta hinnoittelulla 

Tavaraliikenne

Tonnia 2 017 2 018 2 019 Muutos% 19/18
Yksiköity tavara 11 885 000 11 668 000 11 721 000 0,5 %
   Tuonti 5 527 000 5 452 000 5 422 000 -0,6 %
   Vienti 6 359 000 6 215  000 6 300 000 1,1 %
Bulkkitavaraliikenne  2 117 000 1 980 000 1 171 000 -13,3 %
Break Bulk 890 000 772 000 -13,2 %
Ulkomainen liikenne 14 002 000 14 531 000 14 270 000 -1,8 %
Rannikkoliikenne 244 000 180 000 149 000 -17,3 %
Kokonaistavaraliikenne 14 246 000 14 711 000 14 419 000 -2,0 %
Kontit, TEU 491 000 510 000 530 000 3,9 %
Rekat, perävaunut ja muut, kpl 587 000 603 000 601 000 -0,4 %

Yksikköliikenne

Suurin osa Helsingin Sataman kautta kulkevasta tavarasta on Suomen ulkomaankaupan yksiköityä tavaraliikennettä, eli rekoissa, perävaunuissa ja konteissa kuljetettua rahtia. Vuonna 2019 sitä kulki Helsingin Sataman kautta 11,7 miljoonaa tonnia (+0,5 %).

Viennin pääartikkeleita ovat metsäteollisuuden tuotteet, koneet ja laitteet, tuonnissa korostuvat päivittäistavarakaupan tuotteet.

Konttiliikenne jatkui edelleen vahvana. Sen osuus yksiköidystä tavaraliikenteestä oli 36,1%. Konttiliikenteen määrä vuonna 2019 oli 533 810 TEU* (+3,9 %), mikä on 4,2 miljoonaa tonnia tavaraa +4,3%.
Rekkoja ja perävaunuja Helsingin sataman kautta kulki kaikkiaan 600 600 yksikköä (-0,4 %), mikä vastaa 7,5 miljoonaa tonnia rahtia (-1,3 %).

Rekkojen ja perävaunujen osuus Helsingin sataman kautta kulkeneesta yksikköliikenteestä oli 64,3 %.

Yksiköity tavaraliikenne 2019, TOP 3 maat

Milj. tonnia
Viro 4,50
Saksa 3,14
Alankomaat 1,42

Irtolastiliikenne

Helsingin Sataman bulkkitavaraliikenne koostuu ulkomaisesta ja kotimaisesta kivihiili-, hiekka- ja rakennusainekuljetuksista sekä break bulkina kuljetettavasta sellusta.

Bulkkitavaraliikenteen määrä vuonna 2019 oli Helsingin Satama -konsernissa 1,2 miljoonaa tonnia (- 20,3 %).
Sataman kautta tuodaan irtolastina kivihiiltä Helen Oy:n tarpeisiin. Sen määrä väheni vuoden aikana yli 200 000 tonnia edellisvuodesta. Uusien energiaratkaisujen myötä hiilen käytön ja kuljetusten odotetaan jatkossa edelleen vähenevän.

Break bulkin määrä kaikkiaan oli noin 770 000 tonnia (-13 %).

Loviisan satama

Helsingin Sataman tytäryhtiön Loviisan sataman päävientituotteita ovat sahatavara ja antrasiitti. Kokonaisliikenne Loviisan Satamassa oli 795 00 tonnia, mikä oli 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Ulkomaan tavaraliikennettä oli 749 000 tonnia, josta tuontia oli 186 000 tonnia (-6,5 %) ja vientiä 563 000 tonnia (+1 %). Lisäksi Loviisan satama toimii kotimaan sisämaanterminaalina esimerkiksi viljaliikenteessä. Kotimaan tavaraliikenteen määrä oli 46 000 tonnia.

Kantvik

Liikenne Helsingin Satamalle kuuluvalla Kantvikin etelälaiturilla pieneni 27,5 %:a ollen 226 000 tonnia. Kantvikin satama palvelee lähistön teollisuutta ja sen kautta kulkee pääasiassa raaka-aineita. Liikenteestä oli lähes 98 % tuontia.

Inkoo Shipping osti Kantvikin satamaa operoivan satamayhtiö Kantvik Shippingin elokuussa 2019. Toiminta jatkuu Kantvik Shippingin nimellä.

* TEU (twenty-foot equivalent unit) = 20 jalkaa pitkä merikontti

Vuosaaren sataman liikenne

2017 2018 2019
Kontteja TEU 491 000 510 000 533 000
Trailereita ja rekkoja 230 000 224 000  235 000
Laivakäyntejä 2 075  2 100  2 354
 Matkustajia 188 000  187 000  271 000