Tehokkuutta kasvatettiin monella rintamalla

Vuosaaren satamassa keskityttiin tavaraliikenteen tehokkuuden kasvattamiseen. Meriväylän syventämishanke eteni, uusi laivayhteys Vuosaaresta Tallinnan Muugaan aloitti ja konttilaiturin uudistus valmistui. Raskaan kumipyöräliikenteen kasvua saatiin ohjattua keskustasatamista Vuosaaren satamaan.

Vuoden 2019 alussa käyttöönotettu hinnoittelumalli ohjasi rekkaliikennettä kiireisimpinä aikoina keskusta-alueen satamista Vuosaaren satamaan. Hintaohjaus toimi toivotulla tavalla: raskas liikenne ei vuoden aikana keskustan satamissa kasvanut ja samaan aikaan Vuosaaren rekkaliikenne kehittyi positiivisesti.
Lue hintaohjauksesta lisää

Osaltaan muutoksen mahdollisti Eckerö Linen sekä rahtia että automatkustajia kuljettava Finbo Cargo, joka aloitti kesäkuussa Vuosaaren ja Tallinnan Muugan välisen reitin liikennöinnin. Reitin palvelutaso nousi ja liikenne lisääntyi.
Lue lisää Binbo Cargosta

Meriväylä konttiliikenteen kuljetusvaatimusten mukaiseksi

Helsingin Sataman ja Väylän yhteinen Vuosaaren meriväylän syventämishanke eteni. Meriväylän syventämiseksi haetusta vesilain mukaisesta luvasta saatiin myönteinen päätös 2017. Vaasan hallinto-oikeus päätti edelleen kesäkuussa 2019 pitää päätöksen ennallaan. Ely-keskus on hakenut hallinto-oikeuden päätökseen valituslupaa, joka liittyy käytönaikaisiin tarkkailuvelvoitteisiin. Ely-keskuksen kanssa sovitusti valitusluvan hakeminen ei kuitenkaan estä hankkeen aloittamista.

Hankkeessa nykyinen Vuosaaren meriväylä ja osa satama-alueesta syvennetään 11 metristä 13 metriin. Se parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Väylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen ympäristövaikutuksia. Tavoitteena on tehdä ruoppaukset avovesikausina 2020 – 2021. Syvennetty väylä saadaan käyttöön vuoden 2021 lopulla.
Lue lisää väylän syventämisestä

Tehokasta ja turvallista tilankäyttöä

Muutostyöt Vuosaaren sataman D-konttilaiturilla valmistuivat: vajaakäytöllä olleen rampin purkaminen toi laiturille 35 metriä lisää tilaa ja nosturikiskojen jatkaminen valmistui. Multi Link Terminalsin uusi suuri satamanosturi toimitettiin laiturille vuoden lopulla.

Muuga-reitin matkustajille tarkoitetun uuden lähtöselvitysalueen suunnittelu aloitettiin. Uusi alue vuokrataan Helsingin kaupungilta nykyisen Vuosaaren satama-alueen ulkopuolelta. Uusi ajoreitti suljetulla satama-alueella tulee olemaan entistä lyhyempi ja turvallisempi. Lähtöselvitysalue arvioidaan saatavan käyttöön kesällä 2020.

Vuosaaressa on käynnissä myös yhden portin mallin selvitykset yhdessä satamaoperaattoreiden kanssa. Toteutuessaan kaikkien satamaoperaattoreiden porttitoiminnot sijaitsisivat samassa paikassa porttialueella, mikä tehostaisi sataman tilankäyttöä.

Rajatarkastusasema hiilijalanjälki huomioiden

Ruokavirasto suunnittelee siirtävänsä eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman Hakuninmaalta Vuosaaren sataman porttialueelle. Helsingin Satama vastaa uusien tilojen rakennuttamisesta. Hankkeen suunnittelussa pilotoitiin elinkaarimallin mukaan tehtyä laskentaa, jolla saatiin selville rakennuksen hiilijalanjälki koko sen elinkaarelta. Urakan kilpailutus käynnistettiin loppuvuodesta ja rakentaminen päästäneen aloittamaan vuoden 2020 alkupuoliskolla. Tarkastusasema valmistunee vuoden 2020 loppuun mennessä.