Noususuhdanne päättymässä

Satamien liikennemäärissä näkyy vahvasti yhteiskunnan kehityssuhdanteet. Lähes koko Suomen ulkomaankaupasta kulkee meritse, satamien kautta.

Suomen Pankin mukaan Suomen talouden kasvu lähes pysähtyi vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä ja vuosi 2020 alkoi maltillisen kasvun merkeissä. Eri toimialojen välillä on eroja: kasvu on jatkunut hyvänä esimerkiksi kemianteollisuudessa, sen sijaan metsäteollisuuden kasvu on antanut odottaa itseään.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota, Kiinan talouden ennakoitua nopeampi hidastuminen ja brexit heijastuvat laajasti globaalitalouteen. Epävarmuus vähentää ja lykkää investointeja. Myös euroalueella talouden kasvu on hidastunut, eikä poliittisen epävakauden vuoksi sen odoteta kiihtyvän merkittävästi lähivuosina.

Talouden noususuhdanne päättymässä

Talouden yleinen epävarmuus näkyy myös SPC Finlandin varustamobarometrin alkuvuodesta 2020 julkaistuissa tuloksissa. Noususuhdanne merenkulku- ja varustamoalalla näyttää olevan päättymässä. Itämeren ja Pohjanmeren alueen kuljetuskysyntä on notkahtanut, eikä tilanteen juuri ennusteta muuttuvan vuoden 2020 aikana. Myös Suomen meriliikenteen vientiä ja tuontia kuvaavat ennusteet ovat tasoittuneet merkittävästi.

Merikuljetusrahtien hinnat ovat aiempien vuosien tapaan laskussa. Polttoaineen hinnan nousu on usean vuoden jälkeen taittunut, joskin hintojen arvioidaan nousevan tulevan jakson aikana.

Laivamatkustamisen kasvu jatkunee maltillisena

Helsingin ja Tallinnan välinen liikkuvuus on lisääntynyt 2000-luvulla merkittävästi ja matkustajamäärät Helsingin ja Tallinnan välisessä lauttaliikenteessä ovat kasvaneet. Nykyään Suomenlahden yli matkustaa laivalla lähes 9 miljoonaa henkeä vuosittain.

Kansainvälinen risteilyliiketoiminta kasvaa Itämeren alueella 5 % vuodessa. Kansainvälisen risteilyliikenteen järjestö CLIA uskoo alueella maltilliseen kasvuun.

Vastuullisuus on välttämätöntä

Ilmastonmuutoksen haasteet koskettavat myös merenkulkualaa ja Suomesta löytyy hyviä esimerkkejä entistä ympäristöystävällisempiä merenkulun ratkaisuja käyttävistä ja kehittävistä edelläkävijäyrityksistä. Matkustajalauttaliikenteessä korostuu energiatehokkuus, jota tukee Itämeren toimintamalli, jossa matkustajat ja rahti kulkevat samoilla lautoilla. Monet tekniset innovaatiot ja perinteisiä polttoaineita korvaavat vaihtoehdot kuten LNG ovat jo monilla käytössä.

Helsingin Satama on omistajansa Helsingin kaupungin tavoin sitoutunut hiilineutraaliuteen viimeistään vuoteen 2035 mennessä.

Kilpailu satamien välillä kiristyy

Kilpailu Suomen satamien välillä kiristyy. Helsingin Satama säilyttää jatkossakin hyvät asemansa Suomen tuotannon, väestön ja kulutuksen keskuksessa. Tiheä linjaliikenne Eurooppaan, yksikköliikenteen kehittyneet palvelut, hyvä infrastruktuuri ja uudenlainen matkustajakokemukseen keskittyminen ovat kilpailuvaltteja myös tulevaisuudessa.